cevi za prezračevanje

cevi za prezračevanje

Poznamo več cevi za prezračevanje. Te so posebni oglati kanali, vzdolžno varjene cevi, sistem oglatih kanalov in sistem okroglih kanalov.

Glavni prednosti cevi za prezračevanje so zelo enostavne za montažo, naredimo jih lahko sami. Notranjost cevi je gladka in skupaj s cevmi vam podarimo tudi program za enostaven izračun regulacija zraka po bivalnih prostorih. Cevi za prezračevanje fleksibilne, antistatične, antibakterijske in so idealne za pod estrih. Njihova ploščata oblika omogoča naknadno vgradnjo. Visoke so samo 5 centimetrov.

Okrogle cevi iz nerjavnega jekla, aluminija, jekla in bakra in pribor za okrogle cevi so na voljo v različnih merah. Poznamo valjanih, zamašenih, stisnjenih ali varjenih cevi, lahko jih tudi individualno obdelate.

Cevi lahko premažete z široko paleto premazov. Premazi so kot začasna zaščita proti koroziji na vodni osnovi. Cevi lahko dodatno oplemenitimo z cinkanjem, oljenjem in luženjem.

Povsod jih lahko naročimo in prodajalci se nam popolnoma prilagodijo.

Cevi se lahko deli na področje uporabe in imate različne postopke obdelave.

Nič energijske zgradbe morajo biti primerno usmerjene in oblikovane. Mora imeti sklenjen toplotni ovoj, ki nimajo toplotnih mostov, energijsko morajo biti okna učinkovita, vgrajeno mora biti mehansko prezračevanje z vračanjem energije. Biti morajo tudi zrakotesne, skrbno pa morajo biti izvedeni vsi detajli.

Prezračevanje hiše

Manj kot 25kWh/m2a je potrebna toplota za ogrevanje skoraj nič energijskega objekta. Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane, se pravi ogrevanje ali hlajenje. 75 kWh/m2a znaša pri enostanovanjski objekti pri novogradnji na leto. Nekaj te energije se porabi tudi za prezračevanje hiše, ravno tako hlajenje.

Potrebna toplota za ogrevanje skoraj ničenergijske stavbe je manj kot 25 kWh/m2a. Največja dovoljena vrednost primarne energije na enoto kondicionirane (ogrevanje ali hlajene) površine za novogradnjo na leto lahko pri enostanovanjski stavbi znaša 75 kWh/m2a. Del te energije se porabi tudi za prezračevanje in hlajene.

Prezračevanje hiše je nujno potrebno, saj dobro vpliva na ugodno počutje v bivalnem prostoru. Za nas je pomembno temperatura, gibanje zraka, hrup, kakovost zraka in osvetljenost.